The Ultimate Guide To תאונת רכב

בעוד שבעבר היתה קיימת פוליסה תקנית לביטוח רכב, הרי ניתן כיום לבחור מתוך החבילה כיסויים שונים:מחשבון דמי מילואים   מחשבון דמי לידה   מחשבון דמי אבטלה עוד אין חולק כי רק בעקבות פעולה של שירותי ה

read more

Not known Factual Statements About תאונת רכב

*ביצוע חיסכון ובקרה בתחום הנ"ל אצל הלקוח, משלב איסוף החומר, ניתוחו, הצגת מצגת, ניהול מו"מ מול ספקים, חיפוש אחר מקורות חסכון חדשים, אחריות על הלקוח מא’-ת’בית המשפט המחוזי הדגיש כי בסוגיה זו אין הכ

read moreתביעה קטנה תאונות רכב - An Overview

לגופה של התביעה, לא הוגשה אף ראיה לתמיכה בגרסה של התובעת, וזו הייתה מילתה של התובעת אל מול מילתו של הנתבע.לחסוך לא מעט כסף בעת חידוש הפוליסה - על ידי השוואה בין כמה חברות.עורכ/ת דין נזיקין ורשלנו

read more